​​Generativ AI för utvecklare​

​​Generativ AI går från att vara en spännande innovation till att bli ett fundamentalt verktyg som tillämpas i snart sagt alla branscher. Under det här webinaret, som vänder sig till utvecklare, får du en överblick över möjligheterna med tekniken, fundamentala koncept, verktyg och ramverk. Vi diskuterar också risker och etiska överväganden.

Innehåll 

Introduction to Generative AI 
 • Definition of generative AI 
Fundamental Concepts of Generative AI 
 • Machine learning models for generative AI (e.g., Transformers, Variational Autoencoders, Generative Adversarial Networks) 
 • Training process for generative AI models 
 • Latent space and its importance in generative AI 
Generative AI Toolkits and Frameworks 
 • OpenAI's GPT-4 and its API   
 • Hugging Face Transformers library   
 • The Langchain APO 
 • DALL-E, Midjourney and other image generation models   
Practical Demonstrations 
 • Live coding demos showcasing the use of generative AI tools and APIs 
 • Text generation using GPT-4 or Hugging Face Transformers 
 • Image generation using DALL-E or Midjourney 
Ethical Considerations and Best Practices 
 • Potential risks and biases in generative AI models 
 • Responsible development and deployment of generative AI applications 
 • Maintaining transparency and accountability 

Tid: 19 april kl 11:00-12:00
Plats: Zoom
Pris: Kostnadsfritt
Ämnesexpert: Braun Brelin

Webinaret hålls på engelska.

Välkommen!

Braun Brelin

Braun Brelin is the CEO of AI Elevate. He is an accomplished IT professional with over 25 years of experience spanning a wide range of technology roles. He has worked extensively as a systems administrator, software developer, project manager, trainer, and consultant for both public and private sector organizations and has proven expertise in areas ranging from core engineering to emerging technologies to training and communication.​

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post