Microsoft Copilot for Security - Get Started

Kurskod MSC-5006

Microsoft Copilot for Security - Get Started

På denna kurs lär dig grunderna inför att börja arbeta med Microsoft Copilot for Security. Du får även en bild av AI-koncepten som det verktyget är byggt på.

Pris
11450 kr (exklusive moms)
Längd
1 dag
Ort och datum
20 sep
Live Online
28 nov
Live Online

Boka utbildning

Microsoft Copilot for Security är ett AI-drivet säkerhetsanalysverktyg som gör det möjligt för en säkerhetsanalytiker att bearbeta säkerhetssignaler och svara på hot.

Kursen består av lärarens föreläsningar och demonstrationer i en miljö baserad på Microsoft-teknologier. Du kan via en trial-licens pröva vissa av de handgrepp som kursledaren förevisar. Copilot for Security förutsätter i sig en skarp miljö populerad av riktiga användare, dokument och andra informationsstrukturer, och därför kommer du inte kunna göra allt i en trial-miljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-tekniker och säkerhetsanalytiker som behöver en orientering inför att börja använda Microsoft Copilot for Security till att bearbeta säkerhetssignaler och svara på hot.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du besitta vissa förkunskaper:

  • Grundläggande kunskaper i modern Microsoft-baserad IT-infrastruktur
  • Vara bekant med Microsofts säkerhetsprodukter och -tjänster
  • Ha kunskap och erfarenhet inom operativt säkerhetsarbete och incident-respons

Till detta rekommenderar vi vår kurs Microsoft Security Operations Analyst.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Fundamental AI Concepts

With AI, we can build solutions that seemed like science fiction a short time ago; enabling incredible advances in health care, financial management, environmental protection, and other areas to make a better world for everyone.

Fundamentals of Generative AI

In this module you'll explore the way in which large language models (LLMs) enable AI applications and services to generate original content based on natural language input. You’ll also learn how generative AI enables the creation of AI-powered copilots that can assist humans in creative tasks.

Fundamentals of Responsible Generative AI

Generative AI enables amazing creative solutions, but must be implemented responsibly to minimize the risk of harmful content generation.

Microsoft Copilot for Security

Get acquainted with Microsoft Copilot for Security. You are introduced to some basic terminology, how Microsoft Copilot for Security processes prompts, the elements of an effective prompt, and how to enable the solution.

Core features of Microsoft Copilot for Security

Microsoft Copilot for Security has a rich set of features. Learn about available plugins, promptbooks, the ways you can export and share information from Copilot, and much more.

The embedded experiences of Microsoft Copilot for Security

Microsoft Copilot for Security is accessible directly from some Microsoft security products, this is referred to as the embedded experience. Learn about the scenarios supported by the Copilot embedded experience in Microsoft’s security solutions.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post