Microsoft Defender for Cloud - Securing Azure Services and Workloads

Kurskod MSC-5002

Microsoft Defender for Cloud - Securing Azure Services and Workloads

På denna kurs lär du dig att säkra upp Azure-tjänster och workloads med Microsoft Defender for Cloud-kontroller. Du lär dig också implementera kontroller av regelefterlevnad som rekommenderas av Microsofts riktmärken för molnsäkerhet.

Pris
21950 kr (exklusive moms)
Längd
2 dagar
Ort och datum
26 sep
Live Online
14 nov
Live Online

Boka utbildning

Microsoft Defender for Cloud är en molnbaserad säkerhetsplattform som skyddar dina Azure-, on-premises- och multicloud-resurser.

Du kommer att lära dig om Cloud Security Posture Management (CSPM) och Cloud Workload Protection Platform (CWPP) och hur de fungerar för att skydda dina resurser från cyberattacker. Du får även pröva tekniken i handgripliga labbar i en Azure-miljö.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen är framtagen för IT-tekniker och administratörer av molnmiljöer som skall använda Microsoft Defender for Cloud för att säkra upp Azure-tjänster och workloads enligt gällande regelverk.

För att hänga med i kursens tempo och tillgodogöra dig dess innehåll förutsätts du vara bekant med Azure Infrastructure as a Service (IaaS) och Platform as a Service (PaaS). Du bör ha erfarenhet av säkerhetsfunktioner i Azure, tillsammans med en praktisk kunskap om regulatoriska efterlevnadsstandarder.

För detta rekommenderar vi vår kurs Microsoft Azure - Infrastructure Administration.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Examine Defender for Cloud regulatory compliance standards

In this module, we will focus on using Microsoft Defender for Cloud to streamline regulatory compliance by identifying and addressing issues that hinder meeting compliance standards and certifications.

Enable Defender for Cloud on your Azure Subscription

In this module, we will focus on enabling Microsoft Defender for Cloud on your Azure subscription to enhance security monitoring, compliance management, and threat protection for your cloud-based applications.

Filter network traffic with a network security group

In this module, we will focus on filtering network traffic using Network Security Groups (NSGs) in the Azure portal. Learn how to create, configure, and apply NSGs for improved network security.

Create a Log Analytics workspace for Microsoft Defender for Cloud

In this module, you'll discover how to create a Log Analytics workspace in the Azure portal for Microsoft Defender for Cloud, improving data collection and security analysis.

Configure and integrate a Log Analytics agent and workspace in Defender for Cloud

This module will guide you to configure and integrate a Log Analytics agent with a workspace in Defender for Cloud via the Azure portal, boosting security analysis.

Explore just-in-time VM access

In this module, we'll focus on the risk of open management ports on virtual machines and how JIT VM access in Microsoft Defender for Cloud mitigates this threat.

Configure Azure Key Vault networking settings

In this module, you'll learn to configure Azure Key Vault networking settings via the Azure portal, ensuring secure and controlled access to your stored secrets.

Connect an Azure SQL server using an Azure Private Endpoint using the Azure portal

This module will guide you on securely connecting an Azure SQL server via Azure Private Endpoint in the Azure portal, enhancing data communication security.

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post