ITIL® 4 Specialist - Acquiring & Managing Cloud Services

Kurskod AK6421

ITIL® 4 Specialist - Acquiring & Managing Cloud Services

Denna kurs är för dig som behöver leverantörsneutral, användarcentrerad vägledning och praktisk förståelse för upphandling och administration av molntjänster. 

Pris
28950 kr (exklusive moms)
Kursform
På plats eller LiveClass

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.

Längd
3 dagar
Ort och datum
29 maj
Live Online
15 jul
Live Online
9 sep
Live Online
4 nov
Live Online
6 jan
Live Online

Boka utbildning

Kursen går igenom hur dessa tekniker kan såväl integreras med som stötta en bredare affärsstrategi och dess funktioner - Oavsett leverantör, sektor, bransch eller molnmognad. 

Den utforskar konceptet med "molnresan", cloud services user journey, som anpassar viktiga ITIL-koncept som vägledande principer och "tjänstevärdekedjan", service value chain, för att ge en helhetssyn och förståelse för hela upphandlingens livscykel.

Kompetenskort

Det angivna priset består av kursplatsen plus 5500:- för det obligatoriska certifieringstestet. Cornerstone Kompetenskort kan användas för betalning av själva kursplatsen, mot en tilläggsbetalning för testet.

Cornerstone Group AB is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL courses.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till alla som behöver leverantörsneutral, användarcentrerad vägledning för att utveckla en praktisk förståelse för hur molnupphandling och teknik kan integreras med och stödja bredare affärsstrategi och funktioner. 

Kursen är framtagen som en specialisering för den som kan grunderna i ITIL 4. För att hänga med i kursens tempo och kunna tillgodogöra dig dess innehåll rekommenderar vi att du innan kursen besitter en ITIL Foundation-cerifiering eller har motsvarande kunskaper. Till detta rekommenderar vi vår kurs ITIL 4 Foundation.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra kurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Certifiering

En certifieringsvoucher ingår i kursavgiften. Kursen är utformad för att möjliggöra att du skriver testet direkt efter kurs, men du avgör själv när du bokar det. För att skriva certifieringen behöver du vara certifierad på ITIL 4 Foundation.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

  • Key Concepts of Cloud
  • Organizational Benefits from Cloud
  • Cloud Service Providers
  • Selecting The Right Services and Service Provider
  • Negotiating And Planning
  • Moving To the Cloud
  • Value Enablement
  • Measuring and Improving

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post