IREB CPRE Foundation - Kravhantering

Kurskod K1015

IREB CPRE Foundation - Kravhantering

Under den här kursen lär du dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.

Pris
21450 kr (exklusive moms)
Längd
3 dagar
Ort och datum
12 aug
Live Online

Boka utbildning

Under kursen lär du dig om grundläggande principer för kravhantering, arbetsprodukter och dokumentationsmetoder, praxis för utarbetande av krav, process- och arbetsstruktur, praxis för kravförvaltning samt verktygsstöd.

Kursen förbereder för certifieringen IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Certifieringen är valfri och ingår inte i priset.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen är lämplig för dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering eller fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida https://www.ireb.org/en/cpre/foundation/ , speciellt Syllabus.

Den här kursen hålls på engelska.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

Introduction and foundations

Importance of requirements, concepts and terms, characteristics of the Requirements Engineer, the 4 core activities of Requirements Engineering, etc.

System and system context

Scoping of system/project, context diagram, Quality Requirements (non-functionals), etc.

Requirements elicitation

Stakeholder selection, methods and techniques to elicit requirements from stakeholders, etc.

Requirements documentation

Modes of Requirements documentation, quality criteria of the Requirements documentation, etc.

Documentation of Requirements using Natural Language

Specification of Requirements in natural language (text), quality criteria of the individual Requirement,

Model based requirements documentation

Specification of requirements by means of models, UML modelling, ERD modelling, state diagrams, etc.

Requirements validation and negotiation

Check Requirements to see if the right solution is described, negotiate conflicting requirements, etc.

Requirements management

Managing Requirements during their life cycle, Change Control Board, etc.

Tool support

Properties of a RE tool, selection and implementation, etc.


Relaterade kurser

Effektiv kravhantering

Längd 2 dagar
Kurskod K1010
Pris 15900 kr

Fler kurser inom

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post