Active Directory - On Premise Identity with Windows Server

Kurskod TGD-742

Active Directory - On Premise Identity with Windows Server

Denna utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services (AD DS) i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade arbetsmoment i en Windows Server-baserad miljö.

Pris
37950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Alternativa betalsätt
Kompetenskort gäller på denna kurs

Många kurser kan även betalas med vårt kompetenskort alternativt utbildningsvouchers eller motsvarande credits från någon av våra teknikpartners. 

Läs mer om kompetenskort.
Läs mer om vouchers.

Ort och datum
Hålls på begäran

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Vi tar även upp andra Active Directory-tjänster såsom Active Directory Federation Services (AD FS) och Active Directory Certificate Services (AD CS).

Kursen baseras på Windows Server 2019 och täcker för den versionen typiska funktionaliteter som Windows Admin Center, men huvuddelen av innehållet är tillämpbart även på andra versioner av Windows Server såsom 2016 i allmänhet och 2022 i synnerhet.


Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till IT-proffs som arbetar dagligen i en Windows-baserad nätverksmiljö och skall hantera Active Directory och identitetshantering.

Du som deltar förutsätts besitta följande förkunskaper:

 • Viss erfarenhet av att arbeta med och konfigurera Windows Server.
 • Grundläggande förståelse för AD DS i Windows Server.
 • Grundläggande kunskaper i fundamentala nätverksteknologier såsom exempelvis IP-addressering, namnupplösning och DHCP.
 • Grundläggande förståelse för nätverkssäkerhet.
 • Vara bekant med angränsande teknologier såsom virtualisering (Hyper-V) och klientoperativ (Exempelvis Windows 10).
 • Grundläggande kunskaper i Windows PowerShell.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Installing and configuring domain controllers
 • Managing objects in AD DS
 • Advanced AD DS infrastructure management
 • Implementing and administering AD DS sites and replication
 • Implementing Group Policy
 • Managing user settings with GPOs
 • Securing AD DS
 • Deploying and managing AD CS
 • Deploying and managing certificates
 • Implementing and administering AD FS
 • Implementing and administering AD RMS
 • Implementing AD DS synchronization with Azure AD
 • Monitoring, managing, and recovering AD DS

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post