Teams Education för lärare

Kurskod AS9061

Teams Education för lärare

Teams for Education låter läraren och eleven mötas för lektioner på distans via dator eller mobila enheter. 

Pris
795 kr (exklusive moms)
Kursform
E-Learning

Leveransformer kan variera beroende på ort och datum.

På plats innebär att kursen hålls i klassrum. Läs mer här.
LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Läs mer här.


Köp

I den här kursen lär du dig hur lektioner kan schemaläggas eller startas upp direkt i en kanal. Du lär dig också hur kursmaterial, arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter och annat fil-material samlas i ett klassteam. Du får också en inblick i hur klassanteckningsboken ger eleven en personlig arbetsyta tillsammans med läraren, men också hur den kan användas för att enkelt distribuera ut arbetsuppgifter till hela eller delar av klassen. Du kommer också få en förståelse för hur du kan dela ut och följa upp inlämningsuppgifter i ett klassteam.

Efter varje avsnitt finns det reflektionsfrågor och när du uppnått 80% rätt på alla frågor kan du ladda ner ditt kursintyg i pdf-format.

Avsnitt

 • Introduktion till Teams Education
 • Privata chatten
 • Redigera klassens startsida
 • Kanaler och söka i Teams
 • Hantera delade kanaler
 • Konversation inom klassen/kursen
 • Reflect
 • Schemalägga lektioner eller starta lektionen i en kanal
 • Starta lektionen och dela skärm
 • Använda en Whiteboard
 • Hantera separata rum
 • Förbereda ett Teamsmöte
 • Anteckna på delad skärm
 • Kursmaterial och andra filer
 • Mer om filhantering
 • Dela enstaka filer och mappar
 • Klassanteckningsboken
 • Dela ut arbetsuppgifter från Klassanteckningsboken
 • Skapa och hantera inlämningsuppgifter
 • Teams på mobila enheter
 • Delta på lektioner som elev
 • Klassanteckningsboken för eleven
 • Elevens arbete med inlämningsuppgifter
Total längd

2 timmar och 59 minuter film samt frågor.


Köp

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post