Cases

Medarbetaren är en bortglömd resurs i många förändringsarbeten, trots att det är ute i verksamheten som förändring skapas. Det är där Power Learning kommer in – vår modell för kompetensförsörjning. Med hjälp av den säkerställer vi att våra kunders medarbetare har rätt kompetens för att stödja organisationens målsättningar och arbete. Vi gör det i tre övergripande steg, med hjälp av verktygen kompetenskartläggning, kompetensutveckling och effektmätning. Nedan finner du exempel på bolag som genomgått ett förändringsarbete tillsammans med oss.  

Reitan Convenience

Reitan Convenience

Reitan Convenience är rustade för framtiden!

Bredband2

Bredband2

Trygga ledare hos Bredband2

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post