Att leda ett högpresterande team

Aldrig tidigare har lagarbete varit viktigare för en verksamhets framgång. De flesta verksamheter är idag mer komplext sammansatta än någonsin tidigare och det går inte längre att förlita sig på ett fåtal högpresterande individer. Det är en utmaning och ett ansvar som teamledare behöver kunna hantera.

Att vara högpresterande och framgångsrik över tid kännetecknas idag av ledare och medarbetare som utför sitt arbete med en stark tro och vilja på det dom gör inom tydliga riktlinjer att förhålla sig till och bete sig efter för att uppnå nyttan.  De är skickliga kommunikatörer och de värderar samspelet mellan människor högre än individuella prestationer. 

Utbildningen fokuserar därför på att utveckla din förmåga att:

 • hantera drivkrafter
 • kommunicera på ett stärkande sätt med dig själv och teamet
 • skapa och bibehålla en stark samverkan med ditt team
 • kunna hantera och arbeta målorienterat inom tydliga ramar för din egen roll och teamets
 • arbeta med ständig förbättring som verktyg för att förbli högpresterande

Den kompetens vi förmedlar baseras på forskning och studier om framgångsfaktorer med enkla tekniker och metoder som du kan applicera direkt i din verklighet och tillsammans med ditt team. 

Innehåll

Starka drivkrafter

 • Vad är starka drivkrafter?
 • Hur lyckas jag skapa och bibehålla starka drivkrafter i mitt team?

Stärkande kommunikation

 • Vad menas med stärkande kommunikation?
 • Vad har jag för starka drag i mitt sätt att kommunicera?
 • Hur vill jag att teamet ska uppfatta mig?
 • Hur ska jag bete mig för att teamet ska uppfatta mig som jag själv vill?
 • Hur kommunicerar andra?
 • Hur anpassar jag mitt sätt att kommunicera till den eller dom jag möter?
 • Hur hanterar jag svåra och känsliga situationer?
 • Hur hanterar jag feedback?

Tydliga ramar

 • Vad menas med begreppet ramar?
 • Vilka ramar har jag för min egen roll?
 • Hur lyckas jag förankra tydliga ramar för teamet?

Stark samverkan

 • Vad betyder stark samverkan för oss?
 • Hur påverkar vår förmåga att samverka med varandra den nytta vi ska leverera?
 • Hur påverkar det tillstånd vi är i det arbete vi ska utföra?

Målorienterat ledarskap

 • Vilken nytta ska vi uppnå?
 • Vad har vi för mål för att uppnå nyttan?
 • Hur arbetar jag och vi målorienterat för att uppnå önskad nytta?
 • Vilka starka drag har jag i mitt sätt att leda andra?
 • Hur kan jag utveckla mitt sätt att leda andra?
 • Hur anpassar jag mitt ledarskap efter individens, gruppens och olika situationers behov?
 • Hur planerar och hanterar jag mitt dagliga arbete?

Ständig förbättring

 • Vad menas med ständig förbättring?
 • Hur utvecklar jag mina egna förmågor löpande?
 • Hur ska mitt team arbeta med ständig förbättring? 

Pedagogik

Alla tar vi till oss kunskap på olika sätt. Därför tillämpar vi vårt lärande med hjälp av t.ex. visuella-, auditiva- och kinestetiska tekniker för lärande.  Eftersom vi lär oss genom de sinnen vi har så blir verktyg som bilder, texter, filmer, dialog, diskussion och praktiska övningar viktiga verktyg för att befästa nya kunskaper.  Vi tränar vårt minne, såväl yttre som inre minnen vilket variationen av de inlärningstekniker vi tillämpar förstärker.

För att ge deltagarna möjligheten att fortsätta utvecklas på egen hand arbetar vi med verktyg för ständig förbättring. Det gör vi genom att regelbundet reflektera över det vi gjort, det vi lärt oss, vad som var bra och vad som kan bli ännu bättre. Dessa tekniker lär sig deltagarna så att de kan arbeta med sin egen utveckling efter det att insatsen är slut.

 

 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK302

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

23 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.
Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.