Docker and Kubernetes - Cloud Native Development Bootcamp

Kurskod CN252

Docker and Kubernetes - Cloud Native Development Bootcamp

Den här kursen ger dig färdigheter i att utveckla containerbaserade applikationer och orkestrera dem i Kubernetes.

Pris
39950 kr (exklusive moms)
Längd
5 dagar
Ort och datum
17 jun
Live Online
7 okt
Live Online

Boka utbildning

Inledningsvis behandlas de grundläggande principerna för applikationscontainers och Kubernetes. Därefter övergår vi till avancerade tekniker och mönster för applikationsarkitektur och hur du testar, övervakar och felsöker applikationer. Utbildningen behandlar också DevOps och hur du bygger pipelines för continuous integration.


Målgrupp och förkunskaper

Den här kursen vänder sig till utvecklare och applikationsarkitekter.

Som deltagare förutsätts du vara bekant med Linux och Bash-skalet, exempelvis filnavigering och -hantering, kommandoradsgränssnitt som VIM eller NANO samt vanliga verktyg som Curl, Wget och Ping.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Detaljerad information


Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll:

 • Containerization motivations and implementation
 • Creating, managing and auditing containers
 • Best practices in container image design
 • Single-host container networking
 • Provisioning external storage
 • Make effective use of pod architecture
 • Deploy workloads as Kubernetes controllers
 • Provision configuration at runtime to Kubernetes workloads
 • Network pods together across a cluster using native services
 • Provision highly available storage to Kubernetes workloads
 • Package an application as a Helm chart
 • Container Development Environments
 • Container Lifecycle
 • Containerizing Applications
 • Container Health & Monitoring
 • Introduction to Containerized Continuous Integration
 • CI Agent Deployment
 • Building Images in CI
 • Testing in CI
 • Releasing Containerized Applications

Delkurser

Alla delkurser för endast 39950 kr
(Ord. Pris 51350 kr)

Docker Containerization Essentials

Längd 1 dag
Kurskod CN100
Pris 10450 kr
Delkurs 1/3

Kubernetes Application Essentials

Längd 2 dagar
Kurskod CN120
Pris 20450 kr
Delkurs 2/3

Kubernetes Native Application Development

Längd 2 dagar
Kurskod CN230
Pris 20450 kr
Delkurs 3/3

Få inspiration & nyheter från oss

Jag godkänner att Cornerstone skickar mig nyheter via e-post