Peter Frodin

Peter har ägnat 10 av sina 15 år som konsult åt att hjälpa företag och myndigheter med att skapa automatiserade Windows-klientplattformar med hjälp av Microsoft-teknologi.

Lösningarna har sedan 2003 uteslutande byggt på Microsoftprodukter och ramverk (SCCM/SMS samt MDT/BDD och Active Directory etc). Det är även här Peter har sitt fokus som produktspeciallist. Målet har i alla år varit att vrida ur maximal kraft ur Microsoft-produkterna för att skapa en fullt automatiserad klientmiljö som levererar maximal nytta i stora och medelstora organisationer.

Peter, som arbetar på Atea som seniorkonsult och lösningsarkitekt, lägger idag även mycket tid åt strategiska frågor hos organisationerna och hjälper dem med vägledning inom klientområdet i stort. Peter har under många år föreläst inom områderna Windows, deployment och applikationshantering.